Pracujeme na novej verzii stránky.

Zatiaľ si môžete pozrieť informácie o mne tu. Ďakujeme za pochopenie.


Košičanka

Narodila som sa v Košiciach pred 41 rokmi. Košice sú moje mesto, v ktorom som prežila najkrajšie roky a stále ho považujem za mesto, v ktorom chcem žiť a pre ktoré sa oplatí niečo urobiť. Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity som vyštudovala manažment a sociálnu prácu, nasledovalo doktorandské štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a docentúra v odbore sociálna práca. Sociálnej práci a manažérstvu sa venujem viac ako polovicu svojho života.

Učiteľka a manažérka

Spred katedry som sa postavila za ňu a vyučovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte a Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Teóriu som si vyskúšala v teréne ako sociálna poradkyňa počas vedenia sociálnopsychologických výcvikov. Manažérsky krst ohňom ma čakal v pozícii generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komunálna politika

Môj život, vzťahy aj práca postupne dospeli k momentu, v ktorom som si uvedomila, že svoje vedomosti a skúsenosti dokážem a chcem zúročiť v prospech tejto krajiny.
Preto som vstúpila do politiky. Oslovil ma v tom čase "nový vietor", ktorý priniesla strana SIEŤ. Vnímala som ju ako tím odborne zdatných, zanietených a pracovitých ľudí, ktorí chcú Slovensko premeniť na lepší a spoľahlivejší štát. Pripojila som sa k nim hneď po vzniku strany pred komunálnymi voľbami v roku 2014.
Keď vtedajší predseda Radoslav Procházka so mnou robil pohovor, na rovinu som mu povedala: "Chcem byť primátorkou Košíc." S podporou vedenia strany som kandidovala na primátorku.
Počas volieb ma podporilo zásadné množstvo ľudí a napriek tomu, že som bola nová a neznáma, preferenciami som sa dostala hneď na druhé miesto. V závere kampane som však odstúpila, aby som svojimi hlasmi podporila pravicového kandidáta.

Veľká politika

Svojimi skúsenosťami som sa v strane presadila ako vedúca pracovnej skupiny pre Sociálny rozvoj a ochranu. Myslím,že moju snahu o lepšie Slovensko ocenili voliči tým, že som sa z deviateho miesta kandidátky prekrúžkovala do parlamentu na piate miesto. Radosť z toho však kalil celkový volebný neúspech a následné turbulentné obdobie, ktoré postupne SIEŤ roztrhalo. Značke, pod ktorou mi ľudia dali hlas, som sa snažila ostať verná čo najdlhšie. Vývoj v strane však dospel k bodu, v ktorom som sa rozhodla vystúpiť z nej.

Národná rada

Viem, že dôveru voličov nesklamem, pretože svojimi profesionálnymi skúsenosťami budem v parlamente pripravovať prospešné návrhy ako predsedníčka Výboru pre sociálne veci NR SR. Svoj volebný program si tak ako poslankyňa zodpovedne plním naďalej.
Viac si o mojej práci v parlamente môžete prečítať na: #nrsr.

Práca

Moja práca okrem rokovaní v NRSR priamo v rokovacej sále kde vystupujeme my poslanci v písomnej, či ústnej rozprave, alebo sa vyjadrujeme cez procedurálne či faktické pripomienky, obsahuje množstvo pracovných stretnutí i v iných miestnostiach priamo v budove NR SR, či ďalších priestoroch, ktoré patria k NRSR, ale nachádzajú sa na iných miestach v Bratislave.
Keďže som aj Predsedníčkou výboru pre sociálne veci, kde ma zvolilo približne 130 poslancov, vediem rokovania výboru. Okrem jeho členov, pozostávajúcich z opozície a koalície prichádzajú na rokovania aj iní poslanci, ktorí nie sú jeho členmi ale majú záujem zúčastniť sa rokovania. V prípade potreby naň zvyknú byť prizvaní ministri, štátni tajomníci, či manažment štátnych inštitúcii.
V súčasnosti prijímam intenzívnejšie návštevy z Európskej únie, keďže sa po Holandsku práve Slovenská republika stala predsedajúcou krajinou EÚ. S tým súvisí množstvo pracovných rokovaní. V tomto prípade najčastejšie spolupracujeme s výborom pre európske záležitosti absolvujeme rôzne návštevy a stretnutia.
Pokiaľ ide o prípravu zákonov, konzultujem ich pri rôznych stretnutiach a okrúhlych stoloch predovšetkým na ministerstvách práce sociálnych vecí a rodiny , spravodlivosti, vnútra, školstva, či so splnomocnencami vlády pre vybrané oblasti. Dôležité sú aj stretnutia so zástupcami mimovládnych organizácii a iných špecialistov pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Podnety a sťažnosti

Špecifickou kategóriou v rámci mojej pracovnej agendy je každodenné riešenie množstva podnetov a sťažností, ktoré mi zasielajú, či už: zamestnanci rôznych inštitúcií spadajúcich najmä pod MPSVR SR (Ústredie práce a UPSVaR SR, Implementačná agentúra MPSVR SR a pod.). občania SR
Aj po rokovaniach a stretnutiach, ktoré sa realizujú v priebehu dňa som pozývaná na množstvo akcií týkajúcich sa charity, filantropie, darcovstva, sponzorstva a pod. Chcem s rozumom a odborne vykonávať svoju prácu tak aby som napĺňala v rámci mojich možností tie časti Programového vyhlásenia vlády, ktoré som presadzovala vo svojom volebnom programe.

Zoznam všetkých článkov

Debata o závislostiach

Prehrať video

Právne aspekty domáceho násilia

Prehrať video

Komunikácia v rodine

Prehrať video

Konflikty v rodine

Prehrať video