Zoznam všetkých článkov

Ako čo najskôr pomôcť hendikepovaným

Najrýchlejšia cesta k zlepšeniu súčasnej situácie, je vytvorenie jednotnej nezávislej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.

Na Výbore NR SR pre sociálne veci som otvorila problém lekárskej posudkovej činnosti. Pri prerokovaní Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2015 som sa jej generálneho riaditeľa Dušana Muňka pýtala na nezákonný výkon lekárskej posudkovej činnosti.
Stal sa vlani na východnom Slovensku, kde posudkový lekár nezákonne posudzoval stavy invalidity. Zaujímali ma preventívne opatrenia, ktoré predídu podobným prípadom.
Z diskusie vyplynulo, že ide o zložitú problematiku, ktorá sa týka aj podmienok kladených na posudkových lekárov, ich nedostatočný počet a vysoký vek.
Spolu s koaličnými partnermi sme sa zhodli, že najrýchlejšia cesta k zlepšeniu súčasnej situácie, je vytvorenie jednotnej nezávislej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Tento plán mala SIEŤ aj vo svojom volebnom programe a dostal sa tiež do programového vyhlásenia vlády.
Na jeho uskutočnenie je potrebné urobiť tri základné veci:
-zjednotiť všetky výkony posudkovej činnosti pod strechu jednej organizácie
-upraviť ju komplexne v jednom zákone pre všetky účely
-ustanoviť nezávislosť posudkových činností.
Tieto opatrenia pomôžu predísť často opakovaným situáciám, kedy rôzni posudkoví lekári(napríklad samosprávy, úradov práce a Sociálnej poisťovne) skúmajú rovnakého pacienta a dôjdu k trom rozdielnym názorom na stupeň jeho zdravotného postihnutia.
Dúfam, že čo najskôr nastavíme podmienky posudkovej činnosti tak, aby hendikepovaných čo najmenej zaťažovala, ponižovala a dávala priestor na šikanovanie a korupciu tým, ktorí im majú pomáhať.