Zoznam všetkých článkov

Ako pomôcť násilne odobratým deťom.

Prípady násilne odobratých detí do cudziny sú mimoriadne citlivé a komplikované.

Prípady násilne odobratých detí do cudziny sú mimoriadne citlivé a komplikované.
Sama sa už niekoľko mesiacov snažím pomôcť matke, ktorá bojuje o svoje deti s otcom, žijúcim v Čechách. Potvrdila som si pritom, aká dôležitá je výmena informácii s kompetentnými na druhej strane hranice.
Dnes som túto tému otvorila aj počas série rokovaní zástupcov Výboru pre sociálne veci NRSR a partnerského Výboru pre sociálnu politiku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Pozvali sme medzi nás riaditeľku Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andreu Cisárovú. Tá okrem iného zdôraznila, že v prípade odobratých detí v cudzine je veľmi dôležité, aby to bolo Centru oznámené čo najskôr. Dokumentovala to jedným z prípadov, kedy bolo odobratie dieťaťa v cudzine postavené na vode. Prípad sa začal komplikovať kvôli tomu, že rodičia konali samy, kvôli čomu došlo k chybám, ktoré situáciu zamotali. Ak by svoj prípad oznámili včas Centru, komplikácie by nemuseli nastať.