Zoznam všetkých článkov

Debaty o rodovej rovnosti

Do Národnej rady prišla členka Kabinetu eurokomisárky pre spravodlivosť a rodovú rovnosť pani Monika Landmanová.

Z hľadiska postavenia žien v našej spoločnosti žijeme vo veľmi slobodnej a vyspelej krajine, na čo som hrdá. Ženy sa podieľajú na verejnom živote, majú priestor na sebarealizáciu či v podnikaní, alebo iných sférach. Málo kedy sa v praxi stretávam s explicitnou diskrimináciou žien z titulu ich pohlavia. Menej pozitívne sa mi čítajú štatistiky o platových rozdieloch v neprospech žien, či percento zastúpenia žien v politike a vrcholovom manažmente. Je otázne, či sme sa v tejto oblasti posunuli za posledné roky ďalej. Kým v krajinách EU je rozdiel v hodinovej mzde medzi mužmi a ženami v priemere na úrovni 16-tich percent, na Slovensku a v Čechách je na úrovni 23 a 20 percent.
Veľmi citlivo tiež vnímam problematiku násilia na ženách. Situáciu zhoršuje tiež to, že veľmi veľa ľudí, ktorí vedia o tom, že niekto pácha na žene zlo, to neoznámi. Dokonca, len v priemere 12 percent ľudí v EÚ takúto skutočnosť nahlási kompetentným. Pritom štatistiky hovoria, že v priemere každá tretia žena v EU sa stretla s nejakou formou násilia.
Aj o tom nás pri spoločných rokovaniach so zástupcami Výboru pre sociálnu politiku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, informovala členka Kabinetu eurokomisárky pre spravodlivosť a rodovú rovnosť pani Monika Landmanová.