Zoznam všetkých článkov

Kapustnica Arcidiecéznej charity

Obed a chvíle strávené s ľuďmi, ktorí počas roka veľa dôvodov na radosť nemajú.

Dnes som pomáhala servírovať predvianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova. Podávala sa v košickom Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici.
Podujatie, ktoré už má svoju niekoľkoročnú históriu, organizovala Arcidiecézna charita v Košiciach. Začalo sa svätou omšou, celebrovanou arcibiskupom Bernardom Boberom. Po nej nasledoval obed a chvíle strávené s ľuďmi, ktorí počas roka veľa dôvodov na radosť a pokoj nemajú.