Zoznam všetkých článkov

Mali by sme zrušiť detské domovy?

Pozývam vás na debatu, ktorá sa uskutoční 13.1.2016 o 18. hodine v kaviarni MOARÉ na Laurinskej 7 v Bratislave.

Ak sa pozriem na tému diskusie, ktorou je hľadanie odpovedí na otázku ,, Malo by Slovensko zrušiť detské domovy?“ Prirodzene sa mi derú do úst dve slová: Áno malo.
Uznávam, je to okamžitá prvoplánová reakcia mojej mysle. Vychádza z faktov, že dieťa potrebuje vyrastať v bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré im detské domovy väčšinou nedokážu poskytnúť. Náhradné rodiny vedia lepšie vytvoriť podmienky na to, aby dieťa rástlo v zdravom a hlavne v bezpečnom prostredí. Nehovoriac o číslach, podľa ktorých štát stojí výchova dieťaťa v náhradných rodinách približne trikrát menej než v detskom domove.
Po tejto prvoplánovej reakcii mojej mysle, však prichádzajú otázky, vyplývajúce z hlbšieho zamyslenia sa nad problémami detských domovov.
Napríklad: Čo s doteraz realizovanými investíciami do detských domov, ku ktorým došlo v rámci deinštitucionalizácie?
Ako sa vysporiadať so skutočnosťou, že pre mnoho, najmä starších a hendikepovaných detí, sa nikdy nenájde náhradná rodina?
Dá sa na Slovensku momentálne vôbec nájsť dostatočné množstvo zodpovedných, kvalifikovaných náhradných rodín, aby sme si mohli pokojne povedať : ,,Zrušme detské domovy?
Odpovede na tieto všetky otázky dnes asi nenájdeme. Ale som veľmi rada, že o nich budeme môcť debatovať a hľadať riešenia ktoré deťom dokážu čo najviac pomôcť, alebo aspoň čo najmenej ublížiť. Lebo každé dieťa, ktorého sa týka táto problematika trpí a na to nesmieme v našich úvahách nikdy zabúdať.