Zoznam všetkých článkov

Na význam 17. novembra nesmieme zabúdať

Je dôležité, aby sa rodičia rozprávali s deťmi o hodnotách, ktoré 17. november symbolizuje.

V novembri 1989 som bola 13-ročnou žabou, ktorej behal po rozume hlavne šport, spievanie v spevokole a diskotéky. Dobu, v ktorej sme žili, som však vnímala, a to hlavne vďaka mame. Brávala ma, hoci s nie malými obavami, na stretnutia v bytoch, kde sa dospelí rozprávali o dobe, v ktorej žili.
So 17. novembrom si spájam hlavne obrovský nával eufórie, ktorú bolo všade cítiť. Nie všetko síce dopadlo počas posledných 26 rokov tak, ako by sme si predstavovali, dnešné výročie si však musíme pripomínať.
Najmä vzhľadom na túto dobu, kedy je naša sloboda ohrozovaná z viacerých strán. Je smutné, že si najmä mladí ľudia neuvedomujú, čo všetko pripomína odkaz 17. novembra. Dnes by sa mali najmä rodičia rozprávať s deťmi o hodnotách, ktoré symbolizuje. O tom ako sa brániť proti propagande, o svete v ktorom žijeme a o tom, aké dôležité je vzdelanie, poctivosť a dôslednosť v tom, ako rozmýšľame a žijeme.
Veľmi dôležitú úlohu v tomto smere zohráva v Košiciach partia mladých ľudí, ktorá organizuje festival Matrioshka. Počas týždňa predchádzajúceho 17. novembru organizujú rôzne akcie, ktorými pripomínajú dobu totality a nebezpečenstvá, ktorým sme vystavení aj dnes. Obzvlášť vydarenou debatou bolo stretnutie venované propagande, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v Tabačke. Koncert Bez ladu a skladu, ktorý sa po jej skončení rozpútal, bol rovnako skvelý.
Dúfam, že už nikdy nebudeme musieť písať všetci modrým perom, báť sa udavačov na každom kroku a utekať pred parnými valcami.