Zoznam všetkých článkov

Pomoc zariadeniam pre seniorov

Podporila som opozičný návrh na zvýšenie príspevkov zo štátneho rozpočtu pre neverejné zariadenia pre seniorov a poskytovateľov opatrovateľských služieb.

Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré prevádzkujú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, už roky trpia finančnou mizériou. Doplácajú totiž na to, že v praxi nefunguje ich kombinované viaczdrojové financovanie. Mali byť platené z rozpočtu obcí a štátneho rozpočtu.
Reálne však dostávajú zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby iba peniaze zo štátneho rozpočtu vo výške 320 eur mesačne za klienta. Samosprávy im na fungovanie neprispievajú.
Naviac, výška miezd pracovníkov v sociálnych službách sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy, ktorá sa pre minulý rok zvýšila o 30 eur na 435 EUR. Mzdové výdavky sa na celkových výdavkoch týchto sociálnych zariadení podieľajú 70 %. Zvýšenie minimálnych miezd tak môže spôsobiť budúci rok vážne problémy s financovaním týchto neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Preto som dnes na Výbore pre sociálne veci pri prekovaní ,,malej“ novely zákona o Sociálnych službách, podporila opozičný návrh na zvýšenie príspevkov zo štátneho rozpočtu pre týchto neverejných poskytovateľov.
Je však neisté, či návrh pri hlasovaní parlamentu prejde. Nebude jednoduché hľadať dodatočné zdroje v budúcoročnom rozpočte. Verím však, že sa to podarí.
Ak nie dúfam, že tento problém vyriešime budúci rok, kedy sa chystá veľká novela zákona o sociálnych službách.