Zoznam všetkých článkov

Viac slobody sporiteľom v druhom pilieri.

Dnes sme splnili sľub našim voličom, priniesť viac slobody sporiteľom, ktorí sporia svoje úspory v druhom pilieri.

Dnes sme splnili sľub našim voličom, priniesť viac slobody sporiteľom, ktorí sporia svoje úspory v druhom pilieri. Vďaka tomu budú mať možnosť zvýšiť svoje príjmy a životnú úroveň počas dôchodkového veku.
Podarilo sa to mojím pozmeňujúcim návrhom k zmenám zákona o starobnom a dôchodkovom sporení. Vďaka nemu sa budú môcť sporitelia, ktorým chýba 10 rokov do dôchodku, slobodne sa rozhodnúť v ktorých fondoch budú sporiť svoje dobrovoľné príspevky v rámci druhého piliera. Návrh bude navyše motivovať ľudí odkladať si peniaze na dôchodok navyše, pretože II. pilier ponúka v súčasnosti zaujímavé zhodnotenie úspor, pri relatívne nízkych poplatkoch.
Pozmeňujúci návrh odstránil nedostatok súčasného znenia zákona, ktorý 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku sporiteľov nútil postupne presúvať celé ich úspory do v súčasnosti nízko výnosných dlhopisových fondov. A to bez ohľadu na to, či boli tvorené z povinných, alebo dobrovoľných príspevkov.
Teší ma tiež, že za môj pozmeňujúci návrh hlasovalo 125 poslancov.